Smarter Thanh Hoa City

Pictured here are representatives of Spatial Decisions, Spatial Decisions Vietnam, and delegates from Thanh Hoa City to discuss cooperation towards improving the management of its heritage sites to increase its tourism and attracting more investments. Discussions also focused on helping push Thanh Hoa towards becoming a green- smart city. More meetings, site visits will be conducted in the coming weeks and we are all looking forward to this great opportunity.

Trong ảnh gồm đại diện của Spatial Decisions, Công ty TNHH Giải pháp Không gian Việt Nam và Đoàn Công tác từ Thành phố Thanh Hóa. Các bên đã cùng thảo luận về việc hợp tác nhằm cải thiện công tác quản lý các di sản để thúc đẩy ngành du lịch và thu hút thêm vốn đầu tư. Nội dung thảo luận cũng tập trung vào việc hỗ trợ Thành phố Thành Hóa hướng đến xây dựng thành phố xanh và thông minh. Trong thời gian tới sẽ có thêm các buổi họp trao đổi và các chuyến thăm quan thực tế. Tất cả chúng tôi đều mong đợi vào cơ hội tuyệt vời này.